Đó là ngày nào?

#Một_ngày_nào_đó

Đấy, những #thói_quen_xấu, hắn nghĩ thế, một ngày nào đó hắn, người ta, ai đó sẽ làm việc gì đó hằng mơ ước ấp ủ. Ờ, cái ngày đó là ngày nào? Ngày hội đủ đầy đủ điều kiện người ta nghĩ thế, mà thường đó lại là ngày người ta thừa điều kiện nếu suy xét một cách kỹ lưỡng.

Ngày có thời gian rảnh rỗi,

Ngày có tiền dư thừa,

Ngày không phải lo chuyện con cái, người thân,

Ngày có đủ sức khỏe,

Ngày có người đi cùng, làm cùng ưa thích,

Thậm trí ngày có đủ hứng khởi, #vân_vân_và_mây_mây

Rất tiếc: Như thế nào là có đủ thì vẫn còn là cái gì đó mông mênh lắm,

Như thế nào để đạt được những cái đủ, dư kia thì còn mênh mông hơn,

Tiếp theo những cái điều kiện trên có những cái nó lại tỷ lệ nghịch với nhau cái này có được thì cái kia tự nhiên nó lại giảm, ấy thế mà đợi nó đến mức cao cùng nhau thì đến #đời_mục_thất (quê hắn người ta hay nói thế)…

Ớ, đến cái người ta thích mà người ta còn để nó vậy thử hỏi nếu họ là những người làm thuê, phải làm những việc được thuê (phần lớn chẳng ưa thích gì) thì cái thái độ hoàn thành công việc đó nó nằm ở hôm nào đó nhỉ. ? Nói chung chung không chỉ ai nhé. ?

Thay vì ngày nào đó, sao không phải hôm nay? Sao không phải tuần này? Tại sao?

#Năm_vạn_anh_em_thiện_lành chớ tự ái đấy.

#Tự_ái đơn giản chỉ là một loại bệnh không có gì cao quý và tự hào đâu. ?

Chúc các bạn có cuộc sống như mơ, và sớm thực hiện các ước mơ!

https://tuyetky.com/39/2021/07/26/khi-nao-ban-thanh-cong/