6 câu vô duyên phổ biến

Cổ nhân dạy “Im lặng là vàng”, đừng vì ráng kiếm câu chuyện làm quà mà ra nhưng câu hỏi mang tính chất quá riêng tư.

1, Béo lên à?

2, Sao gầy thế?

3, Anh bỏ rượu rồi à? Đúng là khác người.

4, Khi nào mới lấy vợ/chồng?

5, Chưa tìm được việc à?

6, Bao giờ sinh con?

(Theo Hufpost, Nhật Minh)