Chiến thuật tốt, người lãnh đạo có tầm, có tâm

Ba con sói đi đầu (khoanh đỏ) là những con già hay bệnh. Đây là những con chậm chạp nên đi đầu với mục đích là tạo tốc độ di chuyển cho bầy sói. Mục đích chính là không có con nào bị bỏ rơi trong tình huống bầy sói bị tấn công.

Năm con trong nhóm khoanh màu vàng là những con khỏe mạnh nhất và giỏi nhất. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ mặt trước của bầy sói, trong trường hợp chúng bị tấn công.

Nhóm ở giữa là nhóm luôn được bảo vệ, được an toàn trong mọi tình huống khi có bất kỳ sự tấn công nào.

Nhóm năm con sau (khoanh màu xanh) cũng là năm con khỏe mạnh và giỏi. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ mặt sau của bầy trong tình huống có tấn công bất ngờ từ phía sau.

Con cuối cùng (mũi tên chỉ). Đây chính là con ĐẦU ĐÀN. Nó đi sau cùng để bảo đảm là không có bất cứ thành viên nào trong bầy bị tụt lại phía sau. Nó luôn luôn đi sau cùng để giữ cho nhóm luôn là một bầy đoàn kết hay đi cùng một hướng. Nó đi sau cùng để có thể chạy nhanh ra bất cứ hướng nào để bảo vệ cho cả đàn trong tình huống xấu nhất.

BÀI HỌC: Lãnh đạo không phải chỉ là đi tiên phong. Mà cái chính là phải quan tâm đến những thành viên trong nhóm mình lãnh đạo.Thậm chí lãnh đạo luôn là người ăn sau cùng.

(Sưu tầm, xin lỗi không biết nguồn chính xác.)

Mặc dù chúng tôi chưa thẩm định được tính khoa học, hay thực tế của câu chuyện, nhưng nó thật sự là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi cũng đã từng tham gia giải chạy địa hình (trail) với một nhóm và đồng chí khỏe nhất, mang được nhiều đồ nhất đã chủ động chạy sau anh em ở những đoạn khó khăn để giúp đỡ đồng đội, y như cách con sói đầu đàn của bài viết này.