Thể xác, trí tuệ, tâm hồn – đều cần cho ăn đều, đủ và ngon

Xét một cách toàn diện, tổng thể con người gồm 3 phần:

– Phần thể xác: được nuôi dưỡng bằng cơm, canh, thịt cá…

– Phần Trí tuệ: được nuôi dưỡng bằng tri thức, khoa học.

– Phần Tâm hồn: được nuôi dưỡng bằng văn hoá, nghệ thuật.Oái oăm thay, trong ba phần trên thì phần thể xác (phần con) là phần dễ nuôi nhất và cũng dễ hư nhất. Bởi chỉ cần bỏ đói 1 tí là kêu gào lên đòi ăn ngay. Đáng nói là, người ta hay đồng nghĩa con người là thể xác, lớn lên đồng nghĩa với trưởng thành. Nhưng hoàn toàn không phải vậy…

Còn phần trí tuệ, tâm hồn (phần người) lại hiền lành hơn, ngoan hơn, cho thì nó ăn, không cho thì nó nhịn. Nhịn lâu ngày nó sẽ chết. Thậm chí nó đã chết mà chính chủ nhân của nó cũng không hề hay biết. Điều đó đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều…

Tôi đọc được ở đâu đó một câu rất hay, đại ý là:

– 1 cái đầu không được khai minh sẽ trở nên vô minh.

– 1 trái tim không được khai tâm sẽ trở nên vô hồn.Mà vừa vô minh, vừa vô hồn sẽ trở nên vô tâm, vô cảm. Mà Vô tâm rất gần nhẫn tâm, nguồn gốc của mọi cái sai, cái xấu, cái ác…

Một trong những mặt trái của xã hội phát triển, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải sự chênh lệch giàu nghèo, bệnh tật, stress…, mà là sự Vô tâm của con người với chính đồng loại của mình.

Thả tym đi hỡi những con người không vô tâm. ???

#Day57/100

(TuyetKy.com: Chia sẻ đi hỡi những con người không vô tâm, nguồn FB để chia sẻ ở dưới đó bạn nhé.) Nguồn:

Ở một khía cạnh khác:
Xét một cách toàn diện con người cần làm tốt 3 việc:
– Làm việc – tốt
– Làm công dân – tốt hoặc bình thường
– Làm người – tốt, ít nhất là bình thường

Hai con mắt hay nửa con mắt thương hại? – TuyetKy.com

Mẹ của tôi sẽ nghĩ sao? Chúng ta dạy con mình những giá trị gì? – TuyetKy.com